Wiosenny Konkurs Fotograficzny KFM

Zaczęty przez sz_kamil, 9 Styczeń 2011, 02:07:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

sz_kamil

9 Styczeń 2011, 02:07:36 Ostatnia edycja: 5 Kwiecień 2011, 22:27:21 by Naitsabes
Witam wszystkich miłośników jednośladów

Mam przyjemność i zaszczyt ogłosić Zimowy Konkurs Fotograficzny

   Pod Tytułem
"Motocykle Wiosną "

Organizatorem konkursu jest  Stowarzyszenie CK Riders Kielce.

Celem konkursu jest wyłonienie 3 najlepszych zdjęć "Motocykle Wiosną " do kalendarza KFM na rok 2012 , tematyka to oczywiście nasze wspaniałe motocykle, dodatkowym warunkiem koniecznym jest nawiązanie do pory roku "Wiosna " . Zdjęcie nie musi przedstawiać naszego motocykla.

Regulamin Konkursu:
?   1. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczna na adres: konkurs.fotograficzny.wiosna@ckriders.pl  od dnia 04-04-2011 i będą one przyjmowana do dnia 21-07-2011 ( pierwszy dzień Lata),  zdjęcia dostaną swój numer i będą publikowane na bieżąco. Głosować na zdjęcia będzie można przez tydzień od 22-29 czerwca 2011 roku.  W temacie maila należy podać - ?KONKURS KFM - Wiosna"
?   2. W konkursie może brać udział każdy, kto zarejestrował się przed dniem ogłoszenie konkursu tj. 9 stycznia 2011 i posiada pełną aktywacje konta.
?   3. Każdy może zgłosić do trzech zdjęć, każdy mail/zgłoszenie ze zdjęciami będzie potwierdzane. Technika wykonania prac jest dowolna.
?   4. Zdjęcia,  na których będą się znajdować jakiekolwiek znaki, cyfry np. data lub  naruszą regulamin forum, będą dyskwalifikowane.
?   5. Mail zgłoszeniowy musi zawierać: Nick jaki posługuje się na forum; Imię, Nazwisko; Adres zameldowania; Telefon kontaktowy. Na podstawie tych danych będzie możliwy odbiór nagrody i realizacja bonów towarowych.
?   6 Prawa autorskie
o   6.1. Organizator uzyskuje prawo do posługiwania się nadesłanymi na konkurs pracami.
o   6.2. Organizator uzyskuje prawo do prezentowania zdjęć na okolicznościowych wystawach, materiałach promujących, oraz w artykułach pokonkursowych w tym Kalendarz na rok 2012
o   6.3. Nadesłanie prac na konkurs jest równoznaczne z oświadczeniem posiadania praw autorskich do zdjęć i akceptację niniejszego regulaminu.
o   6.4. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa autorskich do wykorzystywania nadesłanych zdjęć przez Stowarzyszenie CK Riders Kielce.
?   7. Nagrodą dla pierwszych trzech miejsc są  Bony Towarowe o różnych wartościach. Bony można zrealizować tylko i wyłącznie w sklepie ?Moto Meta? mieszczącym się przy ul Starowapiennikowej 6 w Kielcach.
?    8. Nagrody
o   Miejsce I: Bon towarowy o wartości 100 zł
o   Miejsce II: Bon towarowy o wartości 75zł
o   Miejsce III: Bon towarowy o wartości 50 zł
?   9.Wyniki zostaną podane 5 lipca 2011 roku. Nagrody będą wręczone  na spotkaniu KFM. Nagród nie można odsprzedać lub wymienić na gotówkę . Bony towarowe może zrealizować tylko osoba nadsyłająca zgłoszenie do konkursu po weryfikacji danych zawartych w zgłoszeniu z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość tej osoby.
?   10. Organizator zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.  W przypadku, gdy zdjęcia ze zgłoszenia uzyskają miejsca, za które przysługuje nagroda. Wtedy zostaje przyznana nagroda za najlepsze miejsce.
?   11. Jeżeli dwa zdjęcia dostaną taka sama ilość głosów o zajęciu wyższego miejsca decyduje tzw. rzut monetą.
?   12.  Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania lub odwołania konkursu. Warunkiem ważności konkursu jest przynajmniej 5 zgłoszonych prac (od 5 różnych osób).
?   13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do usuwania fotografii i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich lub prawo polskie, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.
?   14. Organizator zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie zdjęć o niskiej jakości technicznej, niespełniających kryteriów tematycznych oraz niespełniających wyżej wymienionych wymogów.
?   15. Każde zgłoszenie jest  jednoznaczne  z akceptacja w/w regulaminu konkursu .

Na koniec oczywiście zapraszam wszystkich do bardzo aktywnego udziału :!:

sz_kamil

4 Kwiecień 2011, 21:57:37 #1 Ostatnia edycja: 4 Kwiecień 2011, 22:10:02 by sz_kamil
Konkurs zostaje zakończony , niestety z powodu nie spełnienia regulaminu konkursu punkt 12  zwycięzcy brak .
Zdjęcia przesłane na konkurs beda opublikowane w ostatniej edycji konkursu ( i tam poddane głosowaniu).
Nagrody przechodzą na "wiosenna" edycje konkursu .

Niniejszym informuje ze z dniem dzisiejszym rusza "Wiosenna" edycja konkursu
Termin zakończenia konkursu  to 21 czerwca ( pierwszy dzien lata )
Regulamin poza punktem 1 pozostaje bez zmian

?   1. Zgłoszenia należy przesyłać pocztą elektroniczna na adres: konkurs.fotograficzny.wiosna@ckriders.pl   od dnia 04-04-2011 i będą one przyjmowana do dnia 21-07-2011 ( pierwszy dzień Lata ),  zdjęcia dostaną swój numer i będą publikowane na bieżąco. Głosować na zdjęcia będzie można przez tydzień od 22-29 czerwca  2011 roku.  W temacie maila należy podać - ?KONKURS KFM - WIOSNA"

Naitsabes

Z uwagi na brak zainteresowania konkurs odwołany.

Szczurkov

Jak to odwołany!? Wysłałem takie ładne zdjęcia ...  :'(
BRH+  tel. 530482278
Nie zajmuje się aktywacją kont!!!

http://dogry.pl/r/30541347

Naitsabes

Sprawą zajmował się Kamil. Napisał, że sprawę zamykamy bo ma tylko 2 sztuki.